Shaolin Gongfu

Een externe krijgskunst met of zonder wapens (stok, breedzwaard, rechtzwaard, speer, ketting, …) waar het aspect zelfverdediging uiteraaard aan bod komt; evenals het verkrijgen van een sterk, gezond, krachtig en soepel lichaam; maar ook de karaktervorming en de veruiming van de geest niet worden vergeten. Het is een ruim aanbod in deze complete traditionele oefenvorm die vooral mensen aanspreekt die hun fusieke en mentale training willen bevorderen.

Het Shaolin Kung Fu heeft een geschiedenis van 1500 jaar en is de bakermat van alle huidige krijgskunsten. In vroegere tijden werd het Shaolin Kung Fu gebruikt als verdedigingsvorm ·o.a. tegen rovers en wilde dieren vanwaar ook de dierenimitatievormen als o.m. de slangen-, de tijger-, de bidsprinkhaan-, de aap-, en de arendvorm.

Het Chinese karakter “Shaolin” staat voor jong woud;”kung” staat voor tijd, als energie, voldoening in het werk en vaardigheid; terwijl het karakter “Fu” man betekent. Een man die voldoening vind in zijn werk waar hij een leven lang naar streeft en energie insteekt.

Aan de voet van het Song Shan gebergte staat de Shaolin Tempel sedert 495 na Chr. De keizer Xiaowen van toen liet de tempel bouwen voor een Indische monnik Ba To genaamd die naar China was gekomen om er het Boeddhisme te verkondigen, ·maar de Chinese bevolking begreep deze vorm van Boeddhisme niet en daarom ook maar een kleine aanhang. In 527 na Chr. kwam een andere Indische monnik Ta Mo (Boddidharma genaamd) aan in de tempel, hij was er echter niet welkom en trok zich terug in een grot op de berg, 9 jaar lang zat Ta Mo in die grot en bedacht een nieuwe vorm van Boeddhisme “het Chan Boeddhisme, deze vorm was anders dan die van Ba To en werd beter aanvaard en begrepen door de Chinese bevolking. Lang mediteren was een groot onderdeel van het Chan Boeddhisme maar dat zorgde wel voor pijnelijke en stijve ledematen. Ta Mo bedacht voor dit probleem enkele oefeningen om het lichaam sterker en gezonder te maken zodat het mediteren minder pijnelijk werd. Deze oefeningen kunnen beschouwd worden als de voorlopers van het huidige Kung Fu.

Het ontstaan van het Shaolin Kung Fu en de ontwikkeling heeft een hele periode geduurd, de uiteindelijke bron is de bekwaamheid van de dieren in de natuur en is een versmelting van vele traditionele Chinese krijgskunsten. Voor de komst van Ta Mo in de tempel waren er twee figuren die zeer bekwaam waren in de traditionele krijgskunst, dat waren Hui Guang enSeng Ti. Hui Guang bestudeerde de dieren in de natuur en begon ze te imiteren om zich te kunnen afweren en te verdedigen tegen deze dieren. De tempel staat immers in een woud zodat het toen toch niet ongevaarlijk was om zich te begeven in het bos.Zo onstond het dierenimitatie boksen.

Langzamerhand ontwikkelden de monniken een unieke krijgskunst die door vele keizers werd aanbeden die dan ook soms de hulp inriepen om oorlog te voeren, de monniken werden beloond met grond en schatten waardoor het kung fu dan een andere wending kreeg, niet enkel voor het oefenen en gezond te houden van het lichaam maar bij oorlogsvoering.

De Shaolin monniken en de tempel werden beroemd bij vriend en vijand en ook het doelwit voor verschillende heersers daar hij rijk aan grond en schatten was, maar de tempel heeft de tand des tijds doorstaan en bestaat nu nog altijd. In de tempel zijn er twee soorten monniken, de gewone Boeddhistische monnik en de vechtmonnik. De gewone monnik beperkt zich tot het kopieren van oude boeken en geschriften, ·mediteren en het bidden. De vechtmonnik daarentegen onderhoudt de traditie van het Shaolin Kung Fu, dagelijks staan ze om vier uur op om te trainen en te mediteren tot rond zeven uur om dan te ontbijten en verder te oefenen tot omstreeks negen uur.
Er wordt tussen de zeven / negen uur getraind per dag. Er zijn zo een 35-tal vecht-monniken. 95% van deze monniken verblijven echter in de tempel in China. Slechts enkelen werden uitgezonden om het Shaolin kung fu te verspreiden buiten de landsgrenzen. Er is een Shaolin Gongfu school paar 100 meter van de tempel gevestigd,
waaruit ze dan soms enkelen selecteren om monnik te worden die voor de Chinezen een enorme grote eer is,omdat als ze afgestudeerd zijn dan hoge functies kunnen bekleden met hun Shaolin diploma en grote vaardigheden.

Heden
Nu fungeert de Shaolin Tempel als een toeristische attractie. De boedhistische monniken leven in de tempel zelf en verkopen souveniers. Zijn er rond de 30. Om 8 uur ‘s ochtends gaat de poort open voor de bezoekers en ‘s avonds na 8 uur gaat de poort weer dicht. En gaan ze weer verder met hun alledaagse dingen. Daarennaast zijn er de getrainde atleten (vechtmonniken) die geven demo’s in traditionele Gongfu en moderne Wushu, en Qigong. Deze moderne Shaolin vechtmonniken maken de laatste jaren grote furore over de gehele wereld met hun Shaolin World Tour Shows.

Posted by .